Ricky Gervais on Atheism

Ricky Gervais: On Atheism

Hitchen's Razor

Hitchen’s Razor